ข้อควรระวังในการใช้ไฟฉุกเฉินและแบตเตอรี่ไฟฉุกเฉิน


แบตเตอรี่ไฟฉุกเฉิน

เมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าดับภายในอาคาร อาจทำให้การมองเห็นไม่สะดวก นำไปสู่อันตรายต่างๆ ที่เกิดขึ้น การติดตั้งไฟฉุกเฉินมีความจำเป็นอย่างมาก Emergency light หรือไฟฉุกเฉิน อุปกรณ์นี้ทำหน้าที่ให้แสงสว่างภายในอาคาร โดยจะติดสว่างขึ้นมาหากไฟฟ้าดับ การทำงานของไฟฉุกเฉินจะอาศัยพลังงานจากแบตเตอรี่ไฟฉุกเฉินที่ชาร์จกับไฟฟ้าบ้านตลอดเวลา พร้อมใช้งานเมื่อไฟฟ้าดับ 

ส่วนประกอบของไฟฉุกเฉิน 

  • แบตเตอรี่ไฟฉุกเฉิน
  • หลอดไฟหรือโคมไฟ 
  • สวิสช์อัตโนมัติ 
  • วงจรชาร์จ  

ข้อควรระวังในการใช้ไฟฉุกเฉิน 

  • การติดตั้งไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆ ต้องมั่นใจว่าติดตั้งมั่นคงแข็งแรง แบตเตอรี่ไฟฉุกเฉินส่วนมากมักมีน้ำหนักเยอะ ดังนั้นหากติดตั้งไม่มั่นคงแข็งแรง อาจทำให้ไฟฉุกเฉินร่วงหล่นลงมาได้ นอกจากเสี่ยงที่อุปกรณ์จะได้รับความเสียหายแล้ว ยังอาจเกิดอันตรายต่อผู้ที่อยู่ใกล้เคียงด้วย 
  • ควรเสียบปลั๊กไฟฟ้าเพื่อประจุไฟฟ้าให้แบตเตอรี่ไฟฉุกเฉินเต็มอยู่เสมอ พร้อมใช้งานตลอดเวลาเพราะเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเมื่อไหร่จะเกิดเหตุฉุกเฉิน เมื่อไหร่ไฟฟ้าจะดับอาจไม่สามารถคาดการณ์ได้แต่สิ่งที่สามารถทำได้คือการเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ 
  • การติดตั้งแบตเตอรี่ไฟฉุกเฉิน ควรระวัง เนื่องจากแบตเตอรี่ไฟฉุกเฉินมีทั้งแบบเติมน้ำกลั่นและแบตเตอรี่ไฟฉุกเฉินแบบแห้ง แบตเตอรี่ไฟฉุกเฉินแบบเติมน้ำกลั่นควรติดตั้งในสถานที่ที่อากาศสามารถถ่ายเทได้สะดวก หรือพื้นที่โล่งแจ้งเพราะตลอดเวลาที่ประจุไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่มักมีไอตะกั่วออกมา หากติดตั้งในพื้นที่อากาศถ่ายเทได้ไม่สะดวก อาจเกิดอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจของพนักงานหรือผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงสำหรับแบตเตอรี่ไฟฉุกเฉินแบบแห้งสามารถตั้งในพื้นที่อับอากาศหรืออากาศถ่ายเทไม่สะดวก ห้องแบบปิดได้ จะปลอดภัยมากกว่า 

ข้อแนะนำอีกอย่างที่สำคัญ ก่อนใช้งานหรือติดตั้งไฟฉุกเฉิน ผู้ใช้งานควรศึกษาคู่มือการใช้งานก่อนเพราะไฟฉุกเฉินแต่ละรุ่นหรือแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันแตกต่างกันออกไป สำหรับอายุการใช้งานแบตเตอรี่ไฟฉุกเฉิน  โดยทั่วไปมีอายุการใช้งาน ประมาณ 2 ปี หลังจากนั้นแบตเตอรี่จะเสื่อมสภาพลง เช่น ชาร์จไฟได้น้อยลง เก็บไฟได้น้อยลง ชาร์จไฟไม่เข้า ฯลฯ อาจเกิดปัญหาต่างๆ ตามมาได้ ดังนั้น เพื่อให้ไฟฉุกเฉินมีประสิทธิภาพดังเดิมควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ 

ระยะเวลาการให้แสงสว่างของไฟฉุกเฉินนั้นเป็นสิ่งสำคัญ ไฟฉุกเฉินจะให้แสงสว่างนานเพียงใดขึ้นอยู่ที่แบตเตอรี่ไฟฉุกเฉินด้วย ระยะเวลาการให้แสงสว่างของไฟฉุกเฉินควรมีมากพอที่จะสามารถอพยพผู้ที่อาศัยในอาคารให้ออกมาจากอาคารได้อย่างปลอดภัย โดยปกติไฟฉุกเฉินมักมีระยะเวลาให้แสงสว่างตั้งแต่ 4-10 ชั่วโมง ยิ่งมีระยะเวลาให้แสงสว่างที่นานเท่าไหร่ ความปลอดภัยก็ยิ่งมีมากเท่านั้น การซื้อไฟฉุกเฉินสิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญคือ เลือกไฟฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานในระดับสากล