ความชื้นในห้องเชิฟเวอร์และชุดควบคุมความชื้น


ชุด ควบคุม ความชื้น

ห้อง Server room จำเป็นต้องมีการควบคุมความชื้นให้เหมาะสม การออกแบบที่ผิดพลาด อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบข้อมูลทั้งหมดขององค์กร ข้อมูลต่างๆ นับว่ามีความสำคัญ อุณหภูมิในห้องเชิฟเวอร์คือปัจจัยที่ต้องคำนึงถึง การติดตั้งชุดควบคุมความชื้นคือหัวใจสำคัญ วันนี้เราจะพามารู้จักกับชุดควบคุมความชื้นให้มากขึ้น แล้วทำไมต้องควบคุมอุณหภูมิในห้องเชิฟเวอร์ รูม 

ห้องเชิฟเวอร์ รูม คือ ศูนย์รวมข้อมูลขององค์กร มีเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ อุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมโยงสัญญาณและ Network อุปกรณ์เหล่านี้จำเป็นต้องทำงานตลอด 24 ชั่วโมง และแน่นอนว่าการทำงานอย่างต่อเนื่องย่อมมีความร้อนเกิดขึ้นไม่แตกต่างไปจากเครื่องจักร เมื่อมีความร้อนเกิดขึ้นภายในห้องก็ต้องมีระบบระบายอากาศ ต้องติดตั้งแอร์หรือเครื่องปรับอากาศ ช่วยระบายความร้อน ทั้งนี้ การทำความเย็นภายในห้องก็ต้องควบคุมไม่ให้มีความเย็นมากจนเกินไปด้วย เนื่องจากการที่มีความเย็นมากจะมีโอกาสเกิดความชื้นได้มาก ไอเย็นที่เป็นไอน้ำอาจไปเกาะติดบนผนังและหยดลงมาโดนเครื่อง server สร้างความเสียหายให้กับอุปกรณ์ต่างๆ จึงได้มีการกำหนดมาตรฐานอุณหภูมิในห้อง server room ควรอยู่ที่ประมาณ 20-22 องศาเซลเซียส 

ชุดควบคุมความชื้น 

ปัจจุบันชุดควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ นับว่ามีความสำคัญอย่างมาก นิยมติดตั้งในห้องเชิฟเวอร์รูม นอกจากนั้นยังได้รับความนิยมติดตั้งในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ห้องแลป หรือห้องปฏิบัติการด้วย ข้อแนะนำในการติดตั้งชุดควบคุมความชื้นและอุณหภูมิในห้อง server room มีดังต่อไปนี้ 

  • ให้ติดตั้งชุดควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ โดยปล่อยให้ความเย็นมาทางด้านล่างไปยังตู้ Rack เพื่อไล่ความร้อนขึ้นไปสู่ด้านบน 
  • ชุดควบคุมความชื้นและอุณหภูมิควรแยกออดจากเครื่องปรับอากาศตัวอื่นๆ ใช้เพื่อควบคุมความชื้นและอุณหภูมิในห้องเชิฟเวอร์รูมโดยเฉพาะ 
  • หันตู้ Rack ตรงกับช่องแอร์ ที่มีความเย็นส่องถึงแต่ห้ามวางไว้ใต้แอร์ เพราะหยดน้ำอาจสร้างความเสียหายให้กับอุปกรณ์ได้ 
  • ติดตั้งเทอร์โมมิเตอร์ เพื่อควบคุมอุณหภูมิภายในห้องที่สามารถวัดค่าความชื้นได้ ในขณะเดียวกันต้องสามารถแสดงค่าอุณหภูมิได้ทั้งค่า Max-Min ควรจดบันทึกไว้เสมอเพื่อใช้อ้างอิง 
  • หากเทอร์โมมิเตอร์ใช้แบตเตอรี่ ควรตรวจสอบแบตเตอรี่ด้วย เครื่องเทอร์โมมิเตอร์ควรผ่านการ Calibrate ก่อนนำมาใช้งาน 
  • ควรวางแผนทำความสะอาด เดือนละครั้งหรือ 3 ครั้งต่อ 1 เดือน 

ความชื้น มีผลอย่างมากต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะในห้อง Server room ต้องมีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้เหมาะสม ควบคุมให้ได้ตามค่ามาตรฐานสากล เพื่อหากอุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเสียหาย ย่อมส่งผลต่อข้อมูลขององค์กร ดังนั้น การติดตั้งชุดควบคุมความชื้นและอุณหภูมิจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก เพื่อให้ความชื้นและอุณหภูมิอยู่ในค่าที่เหมาะสม การเลือกซื้อชุดควบคุมความชื้นและอุณหภูมิสำคัญมาก เลือกเครื่องที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีความแม่นยำสูง ประหยัดพลังงาน หรือเลือกแบรนด์ที่เชื่อถือได้ ได้รับการยอมรับจากอุตสาหกรรมทั่วโลก