พฤติกรรที่เราอาจจะไม่ผ่านโปรโมชั่น ในการทำงานของเรากว่าเราจะหางานได้สักงานนั้นก็ยากอยู่แล้วยิ่งในจังหวัดของเราอย่างเช่น การ หางานเชียงราย หรือจังหวัดอื่น ๆ นั้นกว่าจะได้แต่ละงาน กว่าจะได้ละสัมภาษณ์แต่ละทีก็ยากมากแล้ว แต่ว่าสิ่งที่ยากกว่ามากกว่าในการสัมภาษณ์ นั้นคือในเรื่องของ การผ่านโปรเองก็สำคัญอย่างมากเลยนะครับ  และแน่นอนว่าการผ่านโปรนั้นค่อนข้างยากมากด้วยเช่นกัน ดังนั้นเรามาลองดูกันดีกว่านะครับ ว่าพฤติกรรมอะไรบ้างที่จะทำให้ไม่ผานโปรของบริษัทนั้น ๆ นะครับ  

การทำแบบไม่คิดอะไร ทำผ่าน ๆ  

อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของการทำแบบไม่คิดอะไร ทำแบบผ่าน ๆ  นั้นจะทำให้การผ่านโปรของเรานั้นยากขึ้นอย่างมากนะครับ เพราะจะแสดงให้เห็นถึงความมี่มีมาตรฐานในการทำงาน และ ทำให้การผ่านโปรของเรานั้นยากขึ้นอย่างมาก ดังนั้นถ้าหากว่าทำงานแบบขอไปที ทำอะไรแบบผ่าน ๆ อาจจะไม่เป็นผลดีต่อตัวเรานะครับ 

ผิดซ้ำผิดซ้อน  

อีกข้อที่จะทำให้เรานั้นมีสิทธิ์ไม่ผ่านโปรได้เลยนั้นคือในเรื่องของ “การทำผิดซ้ำผิดซ้อนนะครับ” เพราะว่าการทำผิดหลาย ๆ รอบนั้นมีแต่จะทำให้ภาพลักษณ์ของนั้นลบอย่างมาก และ มองถึงในเรื่องของคุณภาพของงานด้วยนะครับ ดังนั้นการทำผิดซ้ำผิดซ้อนนั้นมีแต่จะทำให้คะแนนของเรานั้นลดลงอย่างมากและอาจจะทำให้เราไม่ผ่านโปรเอาได้นะครับ  

เข้ากับเพื่อนร่วมงานไม่ได้  

อีกข้อที่สำคัญนั้นคือในเรื่องของ “การเข้ากับเพื่อนร่วมงาน” เองก็สำคัญอย่างมากนะครับ เพราะว่าอย่าลืมว่าการทำงานนั้นถ้าหากว่าการทำงานเป็นทีมนั้นเราไม่สามารถทำได้ก็มีแต่จะทำให้การผ่านโปรของเรานั้นยากขึ้นได้นะครับ ดังนั้นการทำงานเป็นทีมเข้ากับเพื่อนร่วมงานเองก็เป็นอีกหนึ่งที่สำคัญอย่างมากนะครับ ที่จะทำให้เรานั้นผ่านโปรได้  

ดังนั้นนี้เองจึงเป็นบางเรื่องที่เรานำมาบอกนะครับ ซึ่งแต่ละบริษัทนั้นจะตัดสินในเรื่องผ่านโปรหรือไม่ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทแต่ส่วนมากนั้นขึ้นอยู่กับภาพรวมของตัวเราในการทำงานด้วยนะครับ เพราะว่าถ้าหากว่าเรานั้นเก่งขนาดไหนก็ตามแต่ว่าภาพรวมของเรานั้นแย่ การผ่านโปรเองก็เป็นเรื่องที่ยากนะครับแต่กลับกันถ้าหากว่าความสามารถของเรานั้นอยู่ในเกณฑ์พอดี แต่ว่าทำงานกันเป็นทีมนั้นเรามารถทำได้ดี โอกาสในการผ่านงานก็จะมากขึ้นด้วยเช่นกัน