รถเข็นเด็ก มีกี่แบบ แล้วต้องเลือกอย่างไร


รถเข็นเด็ก

รถเข็นเด็ก เป็นอุปกรณ์จำเป็นอย่างหนึ่งสำหรับครองครัวที่มีเด็กเล็ก และจะต้องมีสิ่งนี้ติดไว้ในบ้าน เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่เป็นตัวช่วยในการนำลูกน้อยเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ อีกทั้งมีความสะดวก สามารถทำกิจกรรมอื่น ๆ ได้ง่ายยิ่งกว่าเดิม ในบทความจะมากล่าวถึงรูปแบบของ รถเข็นเด็ก พร้อมวิธีการเลือกให้เหล่าพ่อแม่ทั้งหลายได้รู้จัก

รูปแบบของ รถเข็นเด็ก มีอะไรบ้าง

สำหรับรูปแบบ รถเข็นเด็ก ที่มีจำหน่ายในปัจจุบันนั้น จะมีอยู่หลากหลายชนิด ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ทั้งหมด 4 แบบ ดังนี้

· รถเข็นเด็ก Stroller เป็นรถเข็นที่มีไว้สำหรับนอนเอียงแต่จะไม่ราบมากกว่าประมาณ 150 องศา หรือให้เด็กนั่งก็ได้ เป็นชนิดของรถเข็นที่เป็นที่นิยมใช้มากสุด

· รถเข็นเด็ก Car Seat เป็นรถเข็นที่สามารถดังแปลงเป็นที่นั่งนิรภัยซึ่งนำมาใช้ในรถได้

· รถเข็นเด็ก Carriage ลักษณะรถชนิดนี้จะสามารถปรับนอนแบบราบตรง 180 องศาได้ เหมาะต่อการใช้งานในเด็กแรกเกิดไปจนถึงเด็กที่มีอายุ 3 ปี

· รถเข็นเด็ก Jogging Stroller เป็นรถเข็นสำหรับวิ่ง Jogging พร้อมพ่อแม่ ชนิดของรถเข็นนี้ได้รับการออกแบบให้เข็นได้เร็วเหมือนการวิ่ง

เลือก รถเข็นเด็ก ที่มีคุณภาพอย่างไร

ในการเลือก รถเข็นเด็ก เพื่อให้ลูกน้อยได้ใช้งานอย่างมีคุณภาพนั้น สามารถกล่าวถึงวิธีเลือกได้ดังต่อไปนี้

· มีระบบภายในรถเข็นและมีสายรัด ซึ่งจุดล็อกที่จำเป็นต้องมี เช่น ล็อกไหล่ ระหว่างขา ล็อกเอว และตัวล็อกจะต้องมีความแน่นหนา หลุดยาก แต่ก็ไม่แน่นจนทำให้เด็กอึดอัด อีกทั้งปลดเข้าและออกได้ง่ายด้วย

· ตัวล้อรถแข็งแรง เคลื่อนตัวได้ดี

· มีที่บังลมหรือแดด ซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้ลมเข้ามาเยอะหรือแดดแยงตาลูก รวมถึงป้องกันไม่ให้ฝุ่นเข้าตาด้วย

· มีอายุการใช้งานที่นาน และรองรับกับน้ำหนักของลูกได้หากลูกมีอายุที่มากขึ้น

· มีความแข็งแรงคงทน ปลอดภัย ไม่มีรูให้เด็กเอาเท้าหรือมือแหย่เข้า ไม่มีวัสดุอันตราย หรือส่วนแหลมคม

· มีระบบห้ามล้อหรือเบรก ควรทดสอบก่อนซื้อทุกครั้งว่ามีระบบเบรกที่ดีหรือไม่

· เลือกรถเข็นที่เหมาะกับขนาดตัวของเด็ก และปรับระดับให้นอนหรือนั่งก็ได้

· สามารถเก็บพับหรือกางออกง่าย ทำความสะอาดไม่ยาก และระบายความร้อนได้ดี

· มีฟังก์ชันอื่น ๆ ที่อำนวยความสะดวกในการใช้งาน

จากบทความนี้จะเห็นได้ว่า รถเข็นเด็ก มีอยู่หลายรูปแบบที่เหมาะกับการใช้งานที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งทุกครอบครัวที่มีเด็กอ่อนจำเป็นต้องมีเพื่อความสะดวกต่อการเดินทางหรือการทำกิจกรรมต่าง ๆ หากคุณพ่อและคุณแม่เลือกรถเข็นตามวิธีที่กล่าวมาก็จะได้รถเข็นที่มีคุณภาพและสามารถนำมาใช้งานได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์