เรื่องของกฎหมาย กับ ป้ายที่เราจะต้องรู้สำหรับนักธุรกิจนั้นสิ่งหนึ่งนั้นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจของเรานั้นได้กำไรมากยิ่งขึ้นนั้นคือในเรื่องของ “ป้ายโฆษณา” ซึ่งไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใหญ่ ๆ หรือ ธุรกิจเล็ก ๆ นั้นก็จะต้องใช้ป้ายโฆษณาในการทำให้ลูกค้านั้นได้รู้จักกับธุรกิจของเรามากขึ้น และ แน่นอนว่า ในการติดป้ายโฆษณา เพื่อในการหาผลกำไรแล้วย่อมมีเรื่องของ กฎหมาย เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย  ดังันั้นในบทความนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของกฎหมาย กับ  ป้ายภาษีให้หลายคนนั้นเข้าใจนะครับ เพื่อที่จะได้เข้าใจได้มากขึ้นในเรื่องของภาษี

ป้ายคืออะไร 

ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับ “ป้าย” กันก่อนนะครับ  เพราะว่าป้ายนั้นค่อนข้างสำคัญอย่างมากในการทำธุรกิจ ซึ่งความหมายของป้ายนั้นหมายถึง ป้ายที่แสดงยี่ห้อ หรือ เครื่องหมายประกอบการค้า หรือ ประกอบกิจการอื่น ๆ เพื่อหารายได้ หรือโฆษณาการค้า หรือ กิจการเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงหรือ โฆษณา ไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร หรือภาพ และ เครื่องหมายที่เขียน หรือ วิธีอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน  อย่างเช่น ป้าย ไฟ ร้าน อาหาร เป็นต้น 

การติดตั้งป้ายแบบไหนที่ต้องเสียภาษี 

ภาษีป้ายนั้นเป็นภาษีที่เก็บจากการแสดงป้าย ชื่อ ยี่ห้อ หรือ โลโก้ บนวัตถุใด ๆ ด้วยตัวอักษร ภาพ ไม่ว่าจะเป็นบนป้ายทั่วไป ป้ายบิลบอร์ดตามตึก  หรือป้ายตามทางด่วน ป้ายผ้า ป้ายไวนิล หรือก็คือ ปายที่ใช้เป็นป้ายเพื่อหารายได้ หรือ การโฆษณา ล้วนต้องเสียภาษทั้งสิ้น อาทิเช่น การเปิดร้านกาแฟ และเรามีป้าย LOGO หนึ่งป้าย และ มีป้ายไวนิลขึงอยู่ เพื่อติดตั้งโปรโมชั่น และ ราคา ทั้ง 2 ป้าย ของเรานั้นล้วนต้องเสียภาษี ทั้งหมด โดอยู่ที่การคำนวณในแต่ละป้ายเพราะจะมีราคาที่แตกต่างกัน 

ใครคือคนที่จะต้องเสียภาษีป้าย 

ในการเสียภาษาป้ายนั้นคนที่จะเสียภาษีป้ายต่าง ๆ นั้นคือเจ้าของกิจการ หรือ เจ้าของป้าย นั้น ๆ แต่ถ้าหากว่าในกรณที่ปรากฏแก่พนังาน หรือ พนังานไม่นั้นไม่สามารถตามตัวได้ หรือ ไม่มีคนมายื่นภาษีในป้าย ๆ นั้น คนที่จะต้องมาชำระค่าภาษีนั้นคือ ผู้ที่ครอบครองอาคาร ตึก หรือสถานที่ นั้น ๆ ที่มีป้ายนั้นอยู่ ให้เป็นผู้เสียภาษีแทน 

ป้ายแบบไหนที่ไม่จำเป็นต้องเสียภาษี 

ไม่ใช่ว่าป้ายทุกรูปแบบนั้นจะต้องเสียภาษีนะครับ เพราะว่ายังมีป้ายแบบอื่น ๆที่ไม่ต้องเสียภาษีด้วยเช่นกัน เรามาลองดูดีกว่านะครับว่าจะมีป้ายแบบไหนบ้างที่จะไม่ต้องเสียภาษี 

  • ป้ายที่แสดงไว้ ณ. โรงมหรสพ และ บริเวณของโรงมหรสพ เพื่อโฆษณามหรสพ 
  • ป้ายที่แสดงไว้ที่สินค้า หรือ สิ่งห่อหุ้มสินค้า 
  • ป้ายที่แสดงไว้ในบริเวณงานเป็นครั้งเป็นคราว 
  • ป้ายที่แสดงไว้ที่คน หรือ สัตว์ 
  • ป้ายของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือ ราชการส่วนท้องถิ่น 
  • ป้ายของโรงเรียนเอกชน 
  • ป้ายของผู้ประกอบการเกษตร ซ่างค้าผลผลิตเพื่อการเกษตรของตน 
  • ป้ายของสมาคม และ มูลนิธิ 

และนี้เองเป็นเรื่องของป้าย ที่เราควรรู้นะครับ สำหรับเจ้าของธุรกิจ นั้นภาษีป้ายนั้นค่อนข้างสำคัญอย่างมากนะครับเพราะว่าจะช่วยให้ธุรกิจของเรานั้นเติบโตขึ้น และ ทำกำไรจากการทำโฆษณาต่าง ๆ ดังนั้นถ้าหากว่าเรานั้นกำลังจะเป็นเจ้าของธุรกิจมือใหม่นั้นเราควรเรียนรู้ในเรื่องของ ภาษีป้ายไว้ให้ชัดเจน และเข้าใจให้มากที่สุดนะครับเพื่อที่เรานั้นจะได้ไม่ต้องไปเสียภาษีย้อนหลังนะครับ เพราะว่าจะได้ไม่ต้องมานั่งคิดภาษีย้อนหลังกันนะครับ  ดีงนั้นอย่าปล่อยให้การเสียภาษีนั้นปล่อยผ่านไปนะครับ เพราะว่าอาจจะเจอรายจ่ายที่เราอาจจะคาดไม่ถึงในเรื่องของ ภาษีได้เลยนะครับ