Day: February 4, 2021

Synaesthesia อาการที่มีลักษณะพิเศษอันเต็มไปด้วยสีสันSynaesthesia อาการที่มีลักษณะพิเศษอันเต็มไปด้วยสีสัน

Synaesthesia

          โดยปกติแล้วมนุษย์เราจะรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 นั่นคือ การมองเห็น, การรับรส, การดมกลิ่น, การสัมผัส และการได้ยิน แต่หากวันหนึ่งกลับตื่นขึ้นมาพบว่าเรามีสัมผัสพิเศษเพิ่มเข้ามาในร่างกาย โดยสัมผัสพิเศษที่ว่านั่นก็คือ ‘การรับรู้ข้ามช่องสัมผัส’ อย่างการสัมผัสไปเชื่อมกับรสชาติหรือการมองเห็นเชื่อมการฟังจะเป็นอย่างไรกัน และอาการนี้ก็มีอยู่จริงซึ่งรู้จักกันในชื่อ “Synaesthesia” อะไรคือ Synaesthesia ? Synaesthesia มาจากภาษากรีกที่ว่า...