Day: May 7, 2021

พฤติกรรที่เราอาจจะไม่ผ่านโปรโมชั่น ในการทำงานของเราพฤติกรรที่เราอาจจะไม่ผ่านโปรโมชั่น ในการทำงานของเรา

กว่าเราจะหางานได้สักงานนั้นก็ยากอยู่แล้วยิ่งในจังหวัดของเราอย่างเช่น การ หางานเชียงราย หรือจังหวัดอื่น ๆ นั้นกว่าจะได้แต่ละงาน กว่าจะได้ละสัมภาษณ์แต่ละทีก็ยากมากแล้ว แต่ว่าสิ่งที่ยากกว่ามากกว่าในการสัมภาษณ์ นั้นคือในเรื่องของ การผ่านโปรเองก็สำคัญอย่างมากเลยนะครับ  และแน่นอนว่าการผ่านโปรนั้นค่อนข้างยากมากด้วยเช่นกัน ดังนั้นเรามาลองดูกันดีกว่านะครับ ว่าพฤติกรรมอะไรบ้างที่จะทำให้ไม่ผานโปรของบริษัทนั้น ๆ นะครับ   การทำแบบไม่คิดอะไร ทำผ่าน ๆ   อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของการทำแบบไม่คิดอะไร ทำแบบผ่าน ๆ  นั้นจะทำให้การผ่านโปรของเรานั้นยากขึ้นอย่างมากนะครับ เพราะจะแสดงให้เห็นถึงความมี่มีมาตรฐานในการทำงาน...