Day: June 3, 2021

เบื้องหลังการนําเข้าสินค้าจากจีนมาขายเบื้องหลังการนําเข้าสินค้าจากจีนมาขาย

นําเข้าสินค้าจากจีนมาขาย

อย่างที่ทราบกันดีว่า คนเราสั่งของออนไลน์ข้ามประเทศกันเป็นปกติแทบทุกวันอยู่แล้ว แต่พอมีวิกฤติโควิดขึ้นมาคนเราก็สั่งของออนไลน์ข้ามประเทศกันมากขึ้นเป็นเท่าทวีคูณ ทำให้การขนส่งข้ามประเทศช่วงนี้คึกคักกันมากที่สุด แต่เอาเข้าจริง เราแทบไม่รู้เลยว่าขั้นตอนการปฏิบัติงานนำเข้าสินค้า หรือนําเข้าสินค้าจากจีนมาขายนี้ มีขั้นตอนยุ่งยากอะไรบ้าง ดังนั้น เรามาดูกันดีกว่าว่าขั้นตอนการปฏิบัติงานนำเข้าสินค้า หรือนําเข้าสินค้าจากจีนมาขายนั้นมีขั้นตอนอะไรบ้าง เบื้องหลังการนําเข้าสินค้าจากจีนมาขาย ขั้นตอนการปฏิบัติงานนําเข้าสินค้าจากจีนมาขาย : เริ่มจากที่ผู้ส่งต้องมีพัสดุพร้อมส่งไปต่างประเทศ ขั้นตอนการปฏิบัติงานนําเข้าสินค้าจากจีนมาขาย : ผู้ส่งทำรายการส่งของไปต่างประเทศผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อนัดให้เจ้าหน้าที่คูเรียร์มารับพัสดุที่บ้าน ขั้นตอนการปฏิบัติงานนําเข้าสินค้าจากจีนมาขาย...