Synaesthesia อาการที่มีลักษณะพิเศษอันเต็มไปด้วยสีสัน


Synaesthesia

          โดยปกติแล้วมนุษย์เราจะรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 นั่นคือ การมองเห็น, การรับรส, การดมกลิ่น, การสัมผัส และการได้ยิน แต่หากวันหนึ่งกลับตื่นขึ้นมาพบว่าเรามีสัมผัสพิเศษเพิ่มเข้ามาในร่างกาย โดยสัมผัสพิเศษที่ว่านั่นก็คือ ‘การรับรู้ข้ามช่องสัมผัส’ อย่างการสัมผัสไปเชื่อมกับรสชาติหรือการมองเห็นเชื่อมการฟังจะเป็นอย่างไรกัน และอาการนี้ก็มีอยู่จริงซึ่งรู้จักกันในชื่อ “Synaesthesia”

อะไรคือ Synaesthesia ?

Synaesthesia มาจากภาษากรีกที่ว่า syn (ร่วม) ผสมกับคำว่า aisthesis (การรับรู้) จึงมีความหมายความอันสื่อถึงประสาทสัมผัสตั้งแต่ 2 อย่างขึ้นไปที่มีการรับรู้เกิดขึ้นพร้อมกัน โดย Synaesthesia ไม่ได้เรียกว่าเป็นอาการป่วยโดยตรง แต่เรียกกันว่าเป็น “ลักษณะพิเศษ” หรือเรียกว่า “อาการ” เท่านั้น ไม่ใช่โรคที่เป็นอาการป่วย หรือความผิดปกติของสมองแต่อย่างใด

อาการของ Synaesthesia เป็นอย่างไร

อาการ Synaesthesia นั้นสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายร้อยลักษณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับการรับรู้สัมผัสที่แตกต่างกัน และเชื่อมโยงจนเกิดความพิเศษที่มีความหลากหลาย โดยภายในหนึ่งคนอาจมีอาการซินเนสทีเซียได้หลากหลายรูปแบบอีกด้วย โดยสามารถแบ่งรูปแบบของอาการ Synaesthesia ที่พบได้ส่วนใหญ่เป็น 4 รูปแบบนั่นก็คือ

1. Grapheme – colour synesthesia : มีอาการเห็นตัวอักษรหรือตัวเลขเป็นสี

2. Soundcolour synaesthesia : มีอาการได้ยินเสียงเพลง เสียงดนตรี หรือตัวโน้ตทำให้เห็นเป็นสี

3. Wordtaste synesthesia : มีอาการสัมผัสรสชาติได้จากตัวอักษร

4. Tastetouch synaesthesia : มีอาการเกิดความรู้สึกต่างๆ หลังจากการลิ้มรสชาติ

โดยรูปแบบของอาการที่พบมากที่สุดคือ Grapheme – colour synesthesia : มีอาการเห็นตัวอักษรหรือตัวเลขเป็นสี ซึ่งผู้ที่มีอาการนี้จะเห็นตัวอักษรแต่ละตัวมีสีประจำตัวของมัน เช่น ก. สีเขียว เลข 2 สีแดง และก็จะเห็นตัวอักษรนั้นเป็นสีอย่างนั้นทุกครั้ง ไม่ว่าความจริงแล้วหมึกพิมพ์ของตัวอักษรนั้นจะเป็นสีอะไรก็ตาม

Synaesthesia เกิดจากอะไร

สันนิษฐานว่าเกิดจากการทำงานของสมองที่เชื่อมต่อกับส่วนรับรู้เกิดความผิดพลาด จึงทำให้สัมผัสพิเศษที่ 6 หรือ อาการ Synaesthesia เกิดขึ้นมา ทั้งนี้อาการของ Synaesthesia ก็ยังสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ และโอกาสที่จะพบคนเป็น Synaesthesia มีประมาณ 1 คน ใน 25,000 คน โดยพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายราว 3:1

Synaesthesia ก็มีข้อดีเหมือนกันนะ

จากสถิติพบว่าผู้เป็น Synaesthesia ส่วนใหญ่จะมีความจำดีมากกว่าคนปกติโดยทั่วไป โดยอาจเป็นเพราะมีการรับรู้พร้อมกันมากกว่าหนึ่งช่องทางในเวลาเดียว จึงอาจเป็นเรื่องง่ายที่จะจัดระบบความจำให้ตัวเอง หรือใช้ทักษะพิเศษที่มีอยู่สรรสร้างให้กลายเป็นจุดเด่นจนกลายเป็นข้อดีของการที่มีอาการนี้