Tag: โรค ความ จำ เสื่อม

ความอันตรายของ “โรค ความ จำ เสื่อม” ที่เราไม่ควรมองข้ามความอันตรายของ “โรค ความ จำ เสื่อม” ที่เราไม่ควรมองข้าม

ความ จำ เสื่อม

ความอันตรายของ “โรค ความ จำ เสื่อม” ที่เราไม่ควรมองข้าม   โรค ความ จำ เสื่อม เป็นโรคที่หลายคนนั้นคิดว่าไม่มีปัญหาอะไร เพียงแค่มีอาการหลง ๆ ลืม ๆ เท่านั้น ไม่น่าจะมีอาการอะไรแทรกซ้อนมากกว่านี้ หรือ ไม่น่าจะมี “ความอันตรายมากกว่า”  เชื่อว่าหลายคนนั้นมีความคิดอย่างนี้อยู่...